ผลการลงทะเบียนวิ่ง runforhealth-2022 :: update : 2022-05-29 00:24:16
ลงทะเบียน

ประเภททั่วไป

VIP

size เสื้อ รวม (ทั่วไป+VIP) ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ชำระ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ชำระ
2XL 52 46 0 0 6 0 0
L 200 169 0 0 31 0 0
M 233 203 0 0 30 0 0
S 176 158 0 0 18 0 0
SS 91 84 0 0 7 0 0
XL 86 74 0 0 12 0 0
รวม 838 734 0 0 104 0 0
สรุปผลการชำระเงิน ตามประเภทของการวิ่ง
ประเภท ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว+รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ชำระ
Fun run 5 KM 418 0
Mini Marathon 10.5 KM 169 0
VIP 104 0
Virtual Run 80 0
ซื้อเสื้อวิ่งแต่ไม่ได้เข้าร่วม 67 0
รวม 838 0
Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ที่ยืนยันชำระเงิน+รอตรวจสอบ
รุ่นแข่งขัน รวม ชาย หญิง
0 0 0
ไม่เกิน 30 ปี 47 26 18
31- 45 ปี 42 29 12
46 - 59 ปี 65 36 27
60 ปีขึ้นไป 14 10 3
รวม 168 101 60

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 054-409123-125